Advokatbyrån har varit verksam sedan år 1989 och betjänar kunder i Östra Nyland och huvudstads-

regionen.

 

Byråns stadigvarande kunder är storföretag, mellanstora och småföretag, kommuner och andra

offentliga samfund samt privatpersoner.