Asianajotoimisto on toiminut vuodesta 1989 palvellen asiakkaita Itä-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla.

 

Toimiston vakituisina asiakkaina on suur-, pk- ja pienyrityksiä, kuntia ja muita julkisyhteisöjä sekä

yksityisiä ihmisiä.