Stefan Andersson

 

Vicehäradshövding 1984, advokat 1985

språkkunskap: finska, svenska, engelska

 

Advokatbyrån

 

Advokatbyrån har varit verksam sedan år 1989 och betjänar kunder i Östra Nyland och huvudstads-regionen.

 

Utgångspunkter för verksamheten

 

Byråns mål är att erbjuda omfattande, högklassiga juridiska tjänster till ett skäligt pris med iakttagande av god advokatsed. Våra klienters målsättningar, framgång och helhetsintresse utgör utgångspunkten för hela vår verksamhet. Vi eftersträvar ett långsiktigt samarbete med våra kunder.

 

Vi strävar till att lösa våra kunders tvister innan de förs till domstol för avgörande. Ett via förlikning uppnått avgörande är ofta den mest helhetsekonomiska lösningen. En förlikning kan också rädda företagens affärsförhållanden samt relationerna privatpersoner emellan.

 

I Spanien verkar advokatbyrån inom ramen för Fenno Ley Abogados S.L, såsom den andra av två delägare.

 

Centrala verksamhetsområden

 

- allmän affärsjuridik - avtalsrätt - företagsköp, generationsväxling i företag och lantbruk - rättegångar och skiljemannaförfaranden - anskaffande, förvaltning och överlåtelse av förmögenhet - arbetsrätt - fastighetsrätt -

sk notariatärenden (t.ex. köp, gåva, testamenten, äktenskapsförord, bouppteckningar, arvskiften och avvittringar)

 

Kontaktuppgifter

 

+358-400-493230

stefan.andersson@advolaw.fi

 

Fenno Ley Abogados S.L

 

+34-694414862

+358-400-493230

 

 

 

 

 

Hem