Centrala verksamhetsområden:

- allmän och internationell affärsjuridik

- avtalsrätt

- bolagsrätt

- företagsköp, generationsväxling i företag och lantbruk

- rättegångar och skiljemannaförfaranden

- anskaffande, förvaltning och överlåtelse av förmögenhet

- arbetsrätt

- fastighetsrätt

- sk notariatärenden (t.ex. köp, gåva, testamenten, äktenskapsförord, bouppteckningar, arvskiften och avvittringar)