Toimiston painopistealueina ovat:

- yleinen ja kansainvälinen liikejuridiikka

- sopimusoikeus

- yhtiöoikeus

- yrityskaupat, yrityksen ja maatilan sukupolvenvaihdos

- oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

- varallisuuden hankintaan, hallintaan ja luovutukseen liittyvät kysymykset

- työoikeus

- kiinteistöoikeus

- ns notariaattiasiat (esim kaupat, lahjat, testamentit, avioehdot, perunkirjoitukset, perinnönjaot ja ositukset)