Byråns mål är att erbjuda omfattande, högklassiga juridiska tjänster till ett skäligt pris med iakttagande av god advokatsed. Våra klienters målsättningar, framgång och helhetsintresse utgör utgångspunkten för hela vår verksamhet. Vi eftersträvar ett långsiktigt samarbete med våra kunder.

 

För att försäkra oss om kvaliteten på våra tjänster satsar vi på fortgående vidareutbildning och att upprätthålla ett mångsidigt nätverk av sakkunniga och andra samarbetspartners.

 

Vårt varaktiga samarbete med flera finländska samt utländska advokatbyråer och sakkunniga inom olika sektorer (t.ex. skatte- och miljörätt, internationell affärsjuridik) garanterar behövligt specialkunnande i enskilda fall. Samarbetet ger tilläggsresurser för att kunna sköta även de mest krävande juridiska uppdragen.

 

Vår byrå har varaktiga kontakter med advokatbyråer i alla EU-länder, Ryssland, de baltiska länderna samt i många andra länder. På detta sätt kan vi erbjuda våra kunder pålitlig lokal juridisk expertis även utomlands.

 

Eftersom vi vid behov kan utnyttja vårt vidsträckta samarbetsnätverk till kundens bästa, är det möjligt för oss, att som en liten byrå, upprätthålla en skälig kostnads- och arvodesnivå.

 

Vi strävar till att lösa våra kunders tvister innan de förs till domstol för avgörande. Ett via förlikning uppnått avgörande är ofta den mest helhetsekonomiska lösningen. En förlikning kan också rädda företagens affärsförhållanden samt relationerna privatpersoner emellan.

 

Vid vår byrå fungerar även ett juridiskt ombud för medlemmarna i Finlands Automobilförbund. Medlemmarna har såsom medlemsförmån, rätt till konsultation gällande juridiska frågor.

 

I Spanien verkar advokatbyrån inom ramen för Fenno Ley Abogados S.L, såsom den andra av två delägare.